Autoryzowany Serwis

  Unical Rzesz�w


Sprzeda�, monta�, pierwsze uruchomienie i serwis kot��w gazowych.
Nasz sklep internetowy oferuje ca�� gam� kot��w Unical.
Kondensacyjny Alkom, Idea czy IDronik w atrakcyjnych cenach.

zapraszamy »
Autoryzowany Serwis

Sprzeda� kot��w

Monta�

Uruchomienie zero

Przegl�dy, naprawaTelefon: 17 85 26 666

Unical Rzesz�w - Serwis i sprzeda� kot��w gazowych

Mie�cimy si� pod adresem: Unical Rzesz�w, ul. Podkarpacka 106, 35-083 Rzesz�w, telefon 17 85 26 666 oraz 601 296 666
Obs�ugujemy Rzesz�w, Krosno, Jas�o, Przemy�l, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Ropczyce, S�dzisz�w, D�bica, Dyn�w, Przeworsk, �a�cut - ca�e wojew�dztwo podkarpackie. Zajmujemy si� sprzeda��, monta�em, serwisem i naprawami kot��w gazowych.
Wykonujemy : uruchamianie zerowe kot��w, pierwsze uruchomienie, przegl�dy gwarancyjne, naprawy gwarancyjne, naprawy pogwarancyjne, dostosowanie kot��w gazowych do pracy z innym rodzajem gazu
Posiadamy wszelkie niezb�dne narz�dzia do diagnostyki kot��w gazowych, m.in nowoczesny analizator spalin, pozwalaj�cy na dok�adne wyregulowanie kot�a, co bezpo�rednio przek�ada si� na niskie zu�ycie gazu.
Je�li uwa�asz, �e Tw�j kocio� z zamkni�t� komor� lub kocio� kondensacyjny spala za du�o gazu - zadzwo� do nas. Wykonamy analiz� spalin, kt�ra poka�� przyczyn� nadmiernego zu�ycia gazu. Wyregulujemy kocio�, tak aby spalanie by�o optymalne.

Autoryzowany Serwis Unical - kontakt:
Unical - Rzesz�w
ul. Podkarpacka 106
35-083 Rzesz�w
telefon: 17 8526 666 oraz +48 601 296 666
e-mail: Unical Serwis
Us�ugi �wiadczymy w godzinach 10:00 - 20:00

Zastanawiasz si� gdzie kupi� kocio� czy podgrzewacz Unical ? Zapraszamy do nas. Odpowiednio dobierzemy. Doradzimy kt�ry wybra�.
Posiadamy w sprzeda�y kot�y gazowe Unical:
- Alkon
- !DEA CTFS 24
- Modulex, Supermodulex
- Alkon 09
- Alkon Clipper
- Pellexia

Prowadzimy r�wnie� sprzeda� przep�ywowych podgrzewaczy wody - popularnie zwanych piecykami gazowymi:
- Idronik TS - piecyk gazowy z zamkni�t� komor� spalania
- Idronik TN - ma�y, ale mocny i wydajny podgrzewacz z otwart� komor� spalania

Wykonujemy monta� kot��w i podgrzewaczy gazowych wszystkich marek. Posiadamy niezb�dne uprawnienia, do�wiadczenie i wiedz�.
Zajmujemy si� tez modernizacj� kot�owni, wymian� kot��w w�glowych, starych gazowych na nowe, ekonomiczne rozwi�zania. Sprzedajemy i montujemy te� kot�y kondensacyjne stoj�ce du�ej mocy do 990 kW.
Zadzwo� do nas, zapytaj. Telefon 17 85 26 666 lub 601 296 666.

Alkon 09 - kondensacyjny kocio� o g��bokiej modulacji

Alkon to wysokiej jako�ci kondensacyjny kocio� wisz�cy, wyposa�ony w p�aski wymiennik ciep�a ze stopu Al/Mg/Si z 5-letni� gwarancj�, automatyk� pogodow� opart� o nowoczesny mikroprocesor, palnik premixowy. Elektronika kot�a Alkon umo�liwia zarz�dzenie dwoma strefami grzewczymi. Ponadto posiada funkcj� regulacji mocy wzgl�dem d�ugo�ci komina, elektroniczn� modulacj� p�omienia, oraz bardzo nisk� emisj� NOx. Unical Alkon to nowoczesny, ekonomiczny oraz ekologiczny kondensacyjny kocio� gazowy, kt�ry zapewni Tobie wymierne oszcz�dno�ci.

Je�li nie wiesz jaki dobrac kocio� - zadzwo�, pomo�emy dokona� optymalnego i ekonomicznego wyboru.

Poni�ej niekt�re specyfikacje oferowanych kot��w Unical

Unical IDronik TN  IDronik TN    Unical !DEA idea  Unical !DEA Unical Alkon  Alkon 09       Unical Super Modulex  Super Modulex Unical Rzesz�w on Facebook
Unical Recal  Unical Recal   Unical Modal  Unical Modal Unical Gwarancja  Warunki gwarancji na kot�y